BỘT CHÂN ĐẾ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

500.000 VNĐ

  • Đế đông trùng hạ thảo sấy khô chính là phần chân đế của sinh khối.
  • Hàm lượn dược tính của phần đế này chỉ khoảng 15% so với phần thân trên.
Danh mục:
.
.
.
.